Ο συμπατριώτης μας, Δρ Θάνος Χαλκιάς, στην ομάδα του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Frontiers in Medicine

Ο συμπατριώτης μας, Δρ Θάνος Χαλκιάς, στην ομάδα του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Frontiers in Medicine

Ο συμπατριώτης μας Δρ Θάνος Χαλκιάς αποδέχθηκε τη θέση του Associate Editor στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Medicine (IF: 5.091), στον τομέα Εντατικής Θεραπείας και Αναισθησιολογίας.

Στη θέσεις αυτές υπηρετούν επιλεγμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ο Δρ Χαλκιάς από τη νέα θέση θα συμβάλλει  στη σύνδεση μεταξύ της βασικής/μεταφραστικής έρευνας και της κλινικής πρακτικής και στην προαγωγή και διάδοση των πιο πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιστημονική πρόοδο, νέες θεραπείες και διαγνωστικά εργαλεία.


Αθανάσιος Χαλκιάς MD, MSc, PhD, FESC, FAcadTM, FCP

  • Επίκ. Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Μέλος της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
  • Μέλος της Επιτροπής Έρευνας της Αμερικανικής Εταιρείας Αναισθησιολόγων Εντατικής Θεραπείας
  • Μέλος του Συμβουλίου Βασικής Καρδιαγγειακής Επιστήμης και των Ομάδων Εργασίας για τη Στεφανιαία Παθοφυσιολογία – Μικροκυκλοφορία και τη Φαρμακοθεραπεία του Καρδιαγγειακού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
  • Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Καταπληξίας της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης