Αίτημα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Αίτημα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Μετά από την εισήγηση της αναπληρώτριας της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ Καρπάθου κ. Μπέρτου Μαρίας, για έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών –τριών, από τη λίστα του Επικουρικού προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καρπάθου, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, ομόφωνα αποφασίζει:

  1. Εγκρίνει το αίτημα πρόσληψης τριών (3) ατόμων επικουρικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών –τριών, από τη λίστα του Επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες του ΓΝ Καρπάθου.
  2. Την αποστολή της παρούσας στη 2η Δ.Υ.Π.Ε., για τις περαιτέρω ενέργειες
  3. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.

page1image1340787520

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13-07-2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ