Εισήγηση για τη δημιουργία μνημείου για τον πεσόντα της Επανάστασης Καρπάθου (5ης Οκτωβρίου 1944)

Εισήγηση για τη δημιουργία μνημείου για τον πεσόντα της Επανάστασης Καρπάθου (5ης Οκτωβρίου 1944)

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο (5.9.2023) θα συζητηθεί η ΕΙΣΗΓΗΣΗ για  Θέμα την Έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιτωρούλη.

Με την αρίθμ. 3486/13-03-2023 αίτηση του ο δημότης , Πολυχρόνης ( Πώλ) Βιτωρούλης του Γεωργίου ζητά από τον δήμο Καρπάθου να αποδεχθεί εκ μέρους του, την δωρεάν κατασκευή μνημείου (προτομή) εις μνήμη του μοναδικού πεσόντος στο επαναστατικό κίνημα της 5ης Οκτωβρίου 1944 για την ελευθερία της Καρπάθου από τα στρατεύματα κατοχής , σε κατάλληλη θέση στην κοινότητα Μενετών που θα υποδειχθεί από τον δήμο Καρπάθου. Έχοντας υπόψη :

Α) το ιστορικό της θυσίας του αειμνήστου Γεωργίου Βιτωρούλη που περιγράφεται στην ανωτέρω συνημμένη αίτηση

Β) το αρίθμ. 19531/22=10-1987 πιστοποιητικό της Νομαρχίας Δωδεκανήσου με το οποίο αναγνωρίζεται ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944

Γ) το από 05-10-2007 τιμητικό δίπλωμα του συλλόγου των Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου Αττικής

Δ) την σύμφωνη γνώμη του προέδρου της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου για την επιλογή της θέσης που επελέγη από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.

Δ) Το από δημοσίευμα της εφημερίδας Καρπαθιακά Νέα .

Ζ) Την συνημμένη Αρχιτεκτονική μελέτη και Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Γιαννόπουλου που εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου και το απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής επί του οποίου τοποθετείται από τους ανωτέρω ο συγκεκριμένος χώρος που επελέγη για την κατασκευή του μνημείου.

Εισηγούμαστε: Την έγκριση διάθεσης χώρου για τοποθέτηση και αποδοχή της δωρεάς κατασκευής μνημείου ( προτομής), εκ μέρους του Πολυχρόνη Βιτωρούλη, στην κοινότητα Μενετών Καρπάθου και στην ορισθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου θέση, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής, εις μνήμη του μοναδικού πεσόντος στο Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα της 5ης Οκτωβρίου 1944, αειμνήστου συμπατριώτη μας, Γεωργίου Π. Βιτωρούλη.

Ο Εισηγητής

Γεώργιος Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Καρπάθου

5.9.2023

Καρπαθιακά Νέα