Η έκθεση του Μανώλη που συγκινεί τους φιλόζωους της Καρπάθου (και όχι μόνο)

Η έκθεση του Μανώλη που συγκινεί τους φιλόζωους της Καρπάθου (και όχι μόνο)

🇬🇷Αυτή είναι η έκθεση που βρήκε σήμερα η μαμά του μικρού Μανώλη, η Άννα, που είχαν υιοθετήσει από εμάς την Μπουμπού πριν από 3 χρόνια !Δακρυσε όταν την διάβασε και εμείς συγκινηθήκαμε πολυ !

🇬🇧This is the essay found today by the mother of little Manolis, Anna, whom had adopted Boubou from us 3 years ago! She cried when she read it and for us this is so emotional!

My favorite animal:

My favorite animal is my dog.
Her name is Bubu, she is a little girl and I have had her for three years.
She is little and has beige rich fur. She’s got
black eyes and a little black nose. She also has a tufted tail
and beautiful little ears. She is beautiful and she is a cutie. Every morning when I wake up she runs to me and
she gives me lots of kisses!
She likes to sleep and loves
to play with her teddy bears. Wherever I go she follows
me.

Φίλοι Ζώων Καρπάθου

24.10.2023

Καρπαθιακά Νέα