Στα 10.680 ευρώ τα ενοίκια του Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου για το 2023, που παραμένει κλειστό!

Στα 10.680 ευρώ τα ενοίκια του Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου για το 2023, που παραμένει κλειστό!

Στις 9 Απριλίου 2022, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της π. Προέδρου κας Ρηγοπούλα Καλή – Φιλιππούση για την μίσθωση νέου ακινήτου με στόχο την στέγαση του Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου. Και πράγματι χώρος βρέθηκε και μάλιστα με απόφαση του Προέδρου ΚΟΠΑΠ και δημάρχου Καρπάθου κ. Νισύριου, εγκρίνεται η δαπάνη 10.680 ευρώ για ενοίκια του δημοτικού γυμναστηρίου!

Ας δούμε το τι είχε αναφέρει τον Απρίλιο του 2022, στην εισαγωγική εισήγηση, η κα Φιλιππούση:

«Επειδή, το δημοτικό γυμναστήριο δεν μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας στον χώρο που βρίσκεται, θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο κατάλληλο χώρο. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ισόγειος για λόγους ασφαλείας, με έξοδο κινδύνου. Επίσης, ο χώρος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. Επειδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να στεγάσει το γυμναστήριο, προτείνω να μισθωθεί χώρος ώστε και η έδρα του Δήμου να έχει δημοτικό γυμναστήριο. Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή δημοπρασίας σύμφωνα με το ΠΔ 270/81. Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής επιτροπής για του Δήμους – για τον ΚΟΠΑΠ το Διοικητικό του Συμβούλιο».

Από τότε πέρασε σχεδόν ένας χρόνος! Στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής νοικιάστηκε κατάλληλος χώρος, μηχανήματα αγοράστηκαν και τα παλιά δόθηκαν σε Συλλόγους του νησιού. Ακούστηκε ότι θα γινόταν ακόμη και πρόσληψη γυμναστής κι αμέσως μετά ο χώρος θα είναι ανοιχτός για όλους τους Καρπάθιους.

Τι ακριβώς συμβαίνει με το δημοτικό  γυμναστήριο; ρωτούν και απορούν πολλοί Καρπάθιοι που δεν δικαιολογούν την καθυστέρηση.

 

 

17.3.2023

Καρπαθιακά Νέα