Εξετάσεις Ελληνομάθειας στην Κάρπαθο

Εξετάσεις Ελληνομάθειας στην Κάρπαθο

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας θα διοργανώσει το
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021

Εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου του 2021 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού. Οι εξετάσεις αφορούν πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν Αίτηση συμμετοχής παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα Φωτεινή Χαλκιά- Καζαμία στο τηλ. 22453-60134 για να πληροφορηθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ύλη την οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 25/11/2021 έως 6/12/2021.