Γιατρό στο Νοσοκομείο της Καρπάθου στέλνει το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά!

Γιατρό στο Νοσοκομείο της Καρπάθου στέλνει το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά!

Μετά από προσωπική πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας Ιατρού Αλέξανδρου Καμαρατου και σε στενή συνεργασία με τον Διοικητή του Γεν Νοσοκομείου Καρπάθου κ. Στασινόπουλο παρακάμπτοντας πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια έγινε ένα σπουδαίο και ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση του Νοσοκομείου της Καρπάθου με έναν ιατρό με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.

Το Νοσοκομείο της Καρπάθου στελεχώθηκε με τον Ιατρό Τζανείου Νοσοκομείου Ευστράτιο Μπακαλιδη για την καλοκαιρινή περίοδο.

Μακροπρόθεσμος στόχος του συμπατριώτη μας και Αντιδημάρχου Πειραιά κυρίου Αλέξανδρου Καμαρατου, όπως ανέφερε στα Καρπαθιακα Νέα, είναι η Αδελφοποίηση των δύο νοσοκομείων, του  Τζανείου και της Καρπάθου, για την  ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό και να δίνονται λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν.

8.7.2023

Καρπαθιακα Νέα