Ημέρα ΖΩΩΝ, 4 Οκτωβρίου 2022. Μια βόλτα στον ανεξέλεγκτο ΧΥΤΑ Καρπάθου με τα κατσίκια να ψάχνουν τη τροφή τους

Ημέρα ΖΩΩΝ, 4 Οκτωβρίου 2022. Μια βόλτα στον ανεξέλεγκτο ΧΥΤΑ Καρπάθου με τα κατσίκια να ψάχνουν τη τροφή τους

Αναγνώστης των Καρπαθιακών Νέων στέλνει φωτογραφίες από τον ΧΥΤΑ Καρπάθου. Λυπάται και ταυτόχρονα απορεί για την ανεξέλεγκτη κατάσταση στην περιοχή του ΧΥΤΑ (ή μάλλον ΧΑΔΑ;).

Ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου 2022 κι είναι να απορεί κανείς για τα ταλαίπωρα κατσίκια που ψάχνουν μέσα στον ΧΥΤΑ για την τροφή τους.

Από το καλοκαίρι ο Πρόεδρος της κοινότητας Όθους, κ. Χαψής, έχει στείλει παρόμοιες εικόνες και Videos, ωστόσο η κατάσταση στην περιοχή δεν αλλάζει. Ο Δήμος μήνες τώρα υπόσχεται ότι σύντομα θα αναλάβει την διαχείρισηκαι τη φροντίδα του χώρου ο ΦΟΣΔΑ κι όλα θα φτιάξουν! Ωστόσο μέχρι σήμερα δε φαίνεται καμιά εξέλιξη. Τα σκουπίδια δεν θα έπρεπε να είναι σκεπασμένα;

Τελικά είναι να απορεί κανείς, ποιο είναι το ζώο που βρωμίζει; Τα κατσίκια είναι αδέσποτα ή ανήκουν σε κάποιο βοσκό;

4.10.2022

Καρπαθιακά Νέα