Καρπαθιακή Ένωση: Απορριματοφορο του Δήμου κυκλοφορεί με πινακίδες ΔΟΚ (Πινακίδες Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας)

Καρπαθιακή Ένωση: Απορριματοφορο του Δήμου κυκλοφορεί με πινακίδες ΔΟΚ (Πινακίδες Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας)

Χθες και σήµερα το απορριµατοφόρο στην φωτογραφία, που επισυνάπτεται στο Δ.Τ., µε αριθµό κυκλοφορίας ΔΟΚ 3975,  κυκλοφορεί και µαζεύει τα σκουπίδια στα Πηγάδια µε πινακίδα η οποία σε περίπτωση ατυχήµατος δεν καλύπτεται από καµία ασφάλεια την ώρα που εκτελεί έργο.

Μπορεί ο Δήµαρχος να µας πει µε τίνος την εντολή κυκλοφορούν τα καινούργια απορριµατοφόρα χωρίς αριθµούς κυκλοφορίας και ασφάλισης;

Ʃε περίπτωση ατυχήµατος (χτυπά ξυλο) να μας πει ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη;

Δελτίο τύπου

Εκ της παράταξης

Καρπαθιακή Ένωση

12.6.2024