Κατάθεση Δελτίου Απογραφής για τους στρατεύσιμους  γεννηθέντες το έτος 2005

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής για τους στρατεύσιμους  γεννηθέντες το έτος 2005

  Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης -Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Καρπάθου   ανακοινώνει ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως  2026 (γεννημέροι το έτος 2005) που διαμένουν στο Νομό Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ότι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο  Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, ήτοι από  02 Ιανουαρίου 2023  έως και 31 Μαρτίου  2023  είτε ηλεκτρονικά  είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική  Υπηρεσία , Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή  Προξενική Αρχή.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να καταθέσουν  Δελτίο Απογραφής  ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  του Νομικού Σώματος  www.stratologia.gr  από το μενού  “ Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής , με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet. Εναλλακιτκά, μπορούν να προσέλθουν στη πλησιέστερη στον τόπο τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα  με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων .

Κατά την προσέλευσή τους  σε Στρατολογκή Υπηρεσία ή ΚΕΠ θα πρέπει απαραίτητα  να φέρουν μαζί τους  πρωτότυπα ή ευκρινή  φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

2. Βεβαίωση απόδοσης  Αριθμού Φορολογικού Μητρώου  (ΑΦΜ)η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Βεβαίωση Αριθμού  Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)η οποία εκδίδεται  από το δικτυακό τόπο  www.amka.gr .

4. Όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας  θα πρέπει να προσκομίζουν ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις  στις οποίες θα αναγράφεται  με σαφήνεια η πάθησή τους .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απυθύνεστε τηλεφωνικά  στην Υπηρεσία .

(τηλ. 2281360000,-08,-09,-10,-11,-12,-13,-14) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.