Συμψηφισμό οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς συντάξεις, προτείνει ο Μάνος Κόνσολας

Συμψηφισμό οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς συντάξεις, προτείνει ο Μάνος Κόνσολας

Σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, επιδιώκει να δοθεί λύση με την πρόταση που κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Πρόκειται για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απονομή των συντάξεων, λόγω οφειλών των ασφαλισμένων στα ταμεία.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται σε περιπτώσεις που σχετίζονται με ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν ασφάλιση σε διαφορετικά ταμεία, αλλά οι οφειλές που έχουν σε ένα ταμείο, οδηγούν στην καθυστέρηση απονομής των συντάξεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις εφόσον στο ένα ταμείο η οφειλή είναι πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ που έχει τεθεί, μπορεί να θεσμοθετηθεί η αρχή του συμψηφισμού με τα ποσά των καθυστερούμενων συντάξεων, όπως αναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Αναφέρεται, μάλιστα, σε περίπτωση ασφαλισμένου σε δύο ταμεία με οφειλές σε κάθε ταμείο κάτω των 20.000 ευρώ. Αθροιζόμενες, όμως, οι οφειλές και στα δύο ταμεία υπερβαίνουν το όριο των 20.000 ευρώ, κάτι που δημιουργεί ζήτημα με την απονομή της σύνταξης

«Η θεσμοθέτηση του μέτρου συμψηφισμού οφειλών με τις καθυστερούμενες συντάξεις θα κλείσει τις εκκρεμότητες αυτές και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα.

Παράλληλα, το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής μετά το συμψηφισμό, θα μπορεί να εξοφλείται μέσω του διακανονισμού των δόσεων», αναφέρει ο Μάνος Κόνσολας που ζητά μεγαλύτερη ευελιξία σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με την καθυστέρηση απονομής συντάξεων.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς συντάξεις που καθυστερούν»

Κύριε Υπουργέ,

 

Η επίλυση του προβλήματος στην καθυστέρηση απονομής των συντάξεων, έχει τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Η υιοθέτηση νέων και ευέλικτων μηχανισμών αποτέλεσε κυβερνητική επιλογή που έχει ως στόχο την ταχύτερη απονομή των συντάξεων.

Η αρχή της ευελιξίας όμως πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις που οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι οι περιπτώσεις που σχετίζονται με ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν ασφάλιση σε διαφορετικά ταμεία αλλά οι οφειλές που έχουν σε ένα ταμείο, οδηγούν στην καθυστέρηση απονομής των συντάξεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις εφόσον στο ένα ταμείο η οφειλή είναι πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ που έχει τεθεί, μπορεί να θεσμοθετηθεί η αρχή του συμψηφισμού με τα ποσά των καθυστερούμενων συντάξεων.

Υπάρχει, μάλιστα, περίπτωση ασφαλισμένου σε δύο ταμεία με οφειλές σε κάθε ταμείο κάτω των 20.000 ευρώ. Αθροιζόμενες, όμως, οι οφειλές και στα δύο ταμεία υπερβαίνουν το όριο των 20.000 ευρώ.

Η θεσμοθέτηση του μέτρου συμψηφισμού οφειλών με τις καθυστερούμενες συντάξεις θα κλείσει τις εκκρεμότητες αυτές και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα.

Παράλληλα, το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής μετά το συμψηφισμό, θα μπορεί να εξοφλείται μέσω του διακανονισμού των δόσεων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

1. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να υιοθετήσει ένα ευέλικτο πλαίσιο συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με τα ποσά των εκκρεμών συντάξεων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής