Νέα μέλη στον ΚΟΠΑΠ. Ορίστηκε επιτροπή η οποία θα εκτιμήσει τον χώρο στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Νέα μέλη στον ΚΟΠΑΠ. Ορίστηκε επιτροπή η οποία θα εκτιμήσει τον χώρο στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Μετά από την 44/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, ορίστηκαν νέα τακτικά μέλη στον ΚΟΠΑΠ. Ο κ. Δημήτρης Ζανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος και ο κ. Μηνά Παπαγεωργίου.

Νέα αντιπρόεδρος, ορίστηκε η κ. Ευδοξίας Λυριστή.

Στο θέμα της εκτίμησης ακινήτου, με στόχο τη μίσθωση νέου χώρου στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου η επιτροπή που θα κάνει την έρευνα-μελέτη αποτελείται από τους:

1. Ρίτα Φιλιππούση δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο.

2. Δημήτριο Ζανάκη δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Λύκο δημοτικό σύμβουλο.

3. Δημήτριο Γεργατσούλη, Τοπογράφο Μηχανικό – Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Φουντουλάκη ΠΕ Πολιτικών – Μηχανικών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρπάθου