Από την Πέμπτη 4 Αυγούστου θα λειτουργεί Παιδιατρικό ιατρείο στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Από την Πέμπτη 4 Αυγούστου θα λειτουργεί Παιδιατρικό ιατρείο στο Νοσοκομείο Καρπάθου