“ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”: Εκλογές για τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΛΥΜΠΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Το ψηφοδέλτιο

“ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”: Εκλογές για τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΛΥΜΠΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  Το ψηφοδέλτιο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Όλυμπος Καρπάθου, 15/9/2023

Αγαπητά μας Μέλη,

Έχοντας υπ’ όψιν μας τις διατάξεις του Κεφαλαίων 5, Περί της Γενικής Συνελεύσεως (΄Αρθρα: 25-29) και του Κεφαλαίου 7, Περί των Αρχαιρεσιών (΄Αρθρα: 34-39) του ισχύοντος καταστατικού του Συνδέσμου μας αποφασίσαμε την προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Πρώτου Εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Πρώτης Εκλεγμένης Ελεγκτικής Επιτροπής. Τόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Αρχαιρεσιών, όσο και η διαδικασία των Αρχαιρεσιών αυτή καθ’ εαυτή θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 στο Κοινοτικό Μέγαρο της Ολύμπου. Ώρα έναρξης της διαδικασίας είναι η 6:30 μ.μ.

Τα προς συζήτησιν θέματα είναι:

α. Απολογισμός δράσης της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάγνωση & ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων.

β. Συζήτηση και αποδοχή εγγραφής νέων Μελών.

γ. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

δ. Διενέργεια Αρχαιρεσιών.

Η προβλεπόμενη κατά το καταστατικό απαρτία ανέρχεται στο 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών (τ.τ.μ.). Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023 (προβλεπόμενη απαρτία 1/4 των τ.τ.μ.) και εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023 (προβλεπόμενη απαρτία 1/5 των τ.τ.μ.) στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται.                                                                                                                          Τα μέλη παρακαλούνται να προσέρχονται απαραιτήτως με την Αστυνομική τους Ταυτότητα!

Πιστεύοντας στην αξία της δημιουργίας του Συνδέσμου μας καθώς και στη φιλοτιμία και στην αξιοσύνη των Ολυμπιτών είμαστε προκαταβολικά βέβαιοι για τη συμμετοχή σας.

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου

“ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

Μαρίνα Μιχ. Λεντάκη, Πρόεδρος,

Νικόλαος Κων. Νταής, Αντιπρόεδρος,

Ανεζούλα-Ευγενία Αντ. Κανάκη, Γραμματέας,

Ευγενία Αντ. Φουρτίνα, Ταμίας,

Μηνάς Ευ. Δράκος, Έφορος.


 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΛΥΜΠΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                              “ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

6ης Οκτωβρίου 2023

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Μέχρι δύο σταυροί προτίμησης)

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΛΙΟΡΕΪΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΦΟΥΡΤΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ                   

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Μέχρι ένας σταυρός προτίμησης)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ

              

ΛΙΟΡΕΪΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ               

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                   

ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ         

 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ