Πρόσκληση για Συνεδρίαση Παράταξης "ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ ‘’

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Παράταξης  "ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ ‘’

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ‘ ’ΚΑΡΠΑΘΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ ‘’

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΦΜ 997089467 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ

Προς Μέλη Παρατάξεως [ως πίνακας αποδεκτών]

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Συνεδρίαση Παράταξης

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της παράταξης μας ‘’Κάρπαθος –Νέα Αρχη’’

στις 22/09/2021 ,ημέρα Τετάρτη και ωρα 18:30 μμ ,στα γραφεία της παράταξης μας , με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξης :

1. Ενημέρωση πολιτικών εξελίξεων Δήμου Καρπάθου .

2. Πρόταση για ορισμό και εκλογή υποψήφιου Αντιδημάρχου ,σύμφωνα με άρθρο 59 παρ.1 Ν 3852/2010 , σε συνδιασμό με το από 18/08/2021 αιτήματος γραφείου Δημάρχου ,Δήμου Καρπάθου .

Κάρπαθος 21/09/2021

Ο Επικεφαλής Παράταξης

Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σπανός Δημήτριος

2.Σπανός Νικόλαος

3.Ανδρέου Νικόλαος

4.Δήμαρχος Γεώργιος

5.Μανωλάκης Θεοδόσιος