ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε επιχείρηση από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας

ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε επιχείρηση από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ρόδου, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ΕΥΡΩ, σε επιχείρηση στην Κάρπαθο, διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε την 12-10-2022 , στο κατάστημα της εταιρείας, στον Δήμο Καρπάθου, διαπιστώθηκε:

  1. 1)  Έλλειψη πινακίδας στο ράφι της κατάψυξης , της τιμής και των ενδείξεων στο προϊόν ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΑΝΑΚΙ 1000 γραμμαρίων , κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ.1 της υπ ́αρ. 91354/30-08-2017 ΥΑ «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΦΕΚ 2983/Β/2017» παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ΕΥΡΩ.
  2. 2)  Μη ύπαρξη ηλεκτρονικών συστημάτων (price checker) ελέγχου τιμών κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.6 της υπ ́αρ. 91354/30-08-2017 ΥΑ «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΦΕΚ 2983/Β/2017» παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ΕΥΡΩ.
  3. 3)  Ύπαρξη διαφορετικών τιμών στα προϊόντα α) ΤΕΝΑ LADY σερβιέτες , όπου η πινακίδα στο ράφι ανέγραφε τιμή 4,44 ΕΥΡΩ ενώ στο ταμείο 4,84 ΕΥΡΩ ,και β) Αλεύρι Αλλατίνη 2+1 Δώρο , όπου η πινακίδα στο ράφι ανέγραφε τιμή 5,46 ΕΥΡΩ ενώ στο ταμείο 5,66 ΕΥΡΩ , κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.9 της υπ ́αρ. 91354/30-08-2017 ΥΑ «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΦΕΚ 2983/Β/2017» παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ΕΥΡΩ ανά προϊόν και συνολικά σε 1.000Χ2= 2.000 ΕΥΡΩ.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ