Η εισήγηση-πρόταση του Γιώργου Νικ. Τσαμπανάκη για τη δημιουργία “ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΣΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

Η εισήγηση-πρόταση του Γιώργου Νικ. Τσαμπανάκη για τη δημιουργία “ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΣΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

Την 27η Απριλίου 2021 κατατέθει πρόταση δημιουργίας “ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΣΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ” του Γιώργου Νικ. Τσαμπανάκη, Μέλους της Επιτροπής Πολιτιστικής Διαχείρισης, Προβολής και Επικοινωνίας του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, αναφέροντας τα εξής:

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Ηρωικής Νήσου Κάσου

και αγαπητέ φίλε Μιχάλη Ερωτόκριτε,

 

σε συνέχεια της προ ημερών τηλεφωνικής συνδιάλεξής μας σύνταξα την παρούσα επιστολή με την οποία προτείνω επίσημα τόσο σ’ εσένα όσο και στα σεβαστά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Νήσου Κάσου τη δημιουργία κατά το προσεχές χρονικό διάστημα και μέσα από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες “Δημοτικού Ιδρύματος Μελέτης, Καταγραφής και Ανάδειξης της Κασιακής Ιστορίας”.

Το Ίδρυμα αυτό, το οποίο θα χρηματοδοτείται κυρίως από το Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, θα εδρεύει στην Κάσο και θα διατηρεί παραρτήματα στους τόπους των εν Ελλάδι συγκροτημένων Κασιακών παροικιών (Ρόδο και Αθήνα). Η διεύθυνσή του θα ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο διοριζόμενο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα ευρύ χρονικό ορίζοντα θητείας και θα αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένων ικανοτήτων, κασιακής και μη κασιακής καταγωγής, που θα διαθέτουν όλα εκείνα τα εχέγγυα και το πάθος για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

Μόνο μέσα από ένα τέτοιο εξειδικευμένο φορέα θα γίνει δυνατή η πλατιά έρευνα και η τεκμηριωμένη ανάδειξη σε βάθος χρόνου της κασιακής ιστορίας

που αποτελεί ένα διακεκριμένο κεφάλαιο της ιστορίας των Ελλήνων γενικότερα και των Δωδεκανησίων ειδικότερα.

Βασικούς άξονες της δράσης του θα πρέπει να αποτελέσουν:

α. Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των διασκορπισμένων ιστορικών πηγών και κειμηλίων που αφορούν την Κάσο και τους Κασιώτες με τη συγκρότηση και μεθοδική λειτουργία του “Ιστορικού Αρχείου της Κάσου”.

β. Η συγκέντρωση όλων των παλαιότερων αλλά και των σύγχρονων έντυπων, οπτικοακουστικών και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν την ιστορία της Κάσου και η εναπόθεσή τους σε ειδικό τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κάσου “ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΥΡΗΣ”.

γ. Η συστηματική στήριξη της συγγραφής μονογραφιών, διδακτορικών

διατριβών και άλλων μελετημάτων αναφορικά με την κασιακή ιστορία και η

δημιουργία σοβαρών οπτικοακουστικών παραγωγών ιστορικής θεματολογίας σχετικών με την Κάσο και τους Κασιώτες.

δ. Η συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων:

i.“Ναυτικού Αρχείου της Κάσου” μέσω του οποίου θα αποθησαυριστούν τα

τεκμήρια της λαμπρής κασιώτικης ναυτοσύνης και θα συμπληρώσουν την

εξαιρετική συλλογή του “Ναυτικού Μουσείου της Κάσου – Συλλογή

Αντώνη Χατζηπέτρου”.

ii.“Αρχείο Αιγυπτιωτών Κασίων” για τη συγκέντρωση όλων εκείνων των

στοιχείων που αφορούν και αναδεικνύουν την πορεία της περίφημης

Κασιακής παροικίας της Αιγύπτου.

ε. Ο σχεδιασμός και μεθοδικός προγραμματισμός σε βάθος χρόνου της ανάδειξης της κασιακής ιστορίας με την διοργάνωση των ενδεδειγμένων εκδηλώσεων, με την καθιέρωση της κυκλοφορίας σχετικών εκδόσεων, με την ανέγερση των οφειλόμενων μνημείων, με τη θεσμοθέτηση των επιβεβλημένων ονοματοδοσιών, εντός και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και με τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικού θεματικού μουσείου στο νησί της Κάσου.

στ. Η συστηματική και μακροπρόθεσμη προώθηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της αναγνώρισης του Ολοκαυτώματος της Κάσου, μέσα κι έξω από την Ελλάδα, ως ιστορικού γεγονότος γενοκτονικού χαρακτήρα.

Το περί ου ο λόγος εξειδικευμένο Δημοτικό Ίδρυμα θα αποτελέσει, αγαπητέ μου Δήμαρχε, το κύριο συμβουλευτικό όργανο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Είναι κοινά παραδεκτό εξ άλλου πως χωρίς ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και χωρίς την απαιτούμενη πολύχρονη στοχοπροσήλωση τίποτε το σοβαρό δεν μπορεί να γίνει σε τόσο σπουδαία ζητήματα.

Το έτος 2021, οπότε και κλείνουν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Παλιγγενεσία στην οποία τόσα πρόσφερε η Κάσος, αποτελεί το καταλληλότερο, πιστεύω, χρονικό διάστημα για τη δημιουργία του προτεινόμενου νέου τοπικού θεσμού.

Ελπίζοντας ότι θα αξιολογήσετε με τη δέουσα προσοχή την κατατιθέμενη πρότασή μου για την προσφιλή μου Κάσου, αισιοδοξώ πως σύντομα θα τη δούμε υλοποιούμενη με τη στήριξη του σεβαστού Δημοτικού Συμβουλίου του ηρωικού νησιού μας.