100.000 ευρώ για την συντήρηση του Επαρχείου από την Περιφέρεια. Είναι αρκετά για το σημαντικότερο κτήριο του νησιού;

100.000 ευρώ για την συντήρηση του Επαρχείου από την Περιφέρεια. Είναι αρκετά για το σημαντικότερο κτήριο του νησιού;