Ο Γιώργος Χατζηκουτσός απαντά για το κοιμητήριο Πηγαδίων

Ο Γιώργος Χατζηκουτσός απαντά για το κοιμητήριο Πηγαδίων

Κοιμητήριο Πηγαδίων …

Για μια ακόμη φορά, το κοιμητήριο της πρωτεύουσας, έρχεται στην επικαιρότητα, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Πρώτα, να μου επιτραπεί, να σχολιάσω την απόφαση – απάντηση, της Εφορίας ΑρχαιοτήτωνΔωδεκανήσου, προς τον Δήμο Καρπάθου.

Δεν εγκρίνει την ζητούμενη από τον Δήμο επέκταση του κοιμητηρίου , διότι θα επιβαρύνει με οχληρές λειτουργίες γενικότερα τον χώρο της αρχαίας ακρόπολης του Ποσειδίου και ειδικότερα θα είναι σε βάρος της προστασίας των ορατών αρχαιοτήτων, οι οποίες βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με το νεκροταφείο, είναι δε πολύ πιθανό ότι υπάρχουν και στο χώρο της επέκτασης. Επιπλέον, η επέκταση στη συγκεκριμένη θέση έγινε χωρίς να κατατεθεί σχετική μελέτη και αποτελεί βραχυπρόθεσμη λύση, που θα δημιουργήσει κακό προηγούμενο και θα οδηγήσει και σε νέα επέκταση.

Προσωπικά θα τολμούσα να χαρακτηρίσω την απάντηση ως άστοχη, στα σημεία που αναφέρετε σε οχληρές εργασίες και της προστασίας των ορατών αρχαιοτήτων, που γειτνιάζουν με το υδιστάμενο κοιμητήριο.

Η ζητούμενη επέκταση θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, υπό την επίβλεψη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, και αφού πρώτα είχαν προηγηθεί ανασκαφικές τομές, εντός του Δημοτικού οικοπέδου.

Μιλάμε για αρχαιότητες, που πιθανολογούμε να ευρίσκονται στον χώρο. Αν βρεθουν, σαφώς και να μην γίνει καμμία επέκταση και να αναδείξουμε επιτέλους αυτές της αρχαιότητες.

Σε άλλο σημείο, αναφέρει την έλλειψη μελέτης της επέκτασης, πράγμα το οποίο και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν έτσι είναι, μιας ότι κατατέθηκε προς την Εφορία Αρχαιοτήτων, έγινε χωρίς την γνώση ή ενημέρωση της Κοινότητας.

Το δε βραχυπρόθεσμό ή μακροπρόθεσμο της επέκτασης , νομίζω ότι το γνωρίζει καλύτερα μια ανώτερη δύναμη από εμάς.

 

Αυτά τα λίγα, σχετικά με την απάντηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων.

Βέβαια εδώ να καταθέσω την απορία μου , για το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει η Αρχαιολογία το δικό μας θέμα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην επέκταση του κοιμητηρίου, αλλά και στην απαγόρευση βελτίωσης της βατότητας της οδού που βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης των Πηγαδίων, σε σχέση με τα έργα τσιμεντόστρωσης στην Ακρόπολη των Αθηνών.

 

Στο υπάρχον κοιμητήριο, το πρόβλημα χώρου, υφίσταται , αφενός λόγω του ότι η πόλις των Πηγαδίων έχει μεγαλώσει, και αφετέρου επειδή δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός κοιμητηρίου, στο κομμάτι που αφορά τις εκταφές των νεκρών.

Στους κατά καιρούς υπεύθυνους αντιδημάρχους κοιμητηρίων, έχει παραδοθεί κατάλογος εκταφών, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προβλέπεται .

Δυστυχώς και παρότι υπάρχει εισαγγελική εντολή παροχής συνδρομής της αστυνομίας, σε πειπτώσεις άρνησης εκταφής, ο Δημοτικός μηχανισμός, δεν έχει κάνει βήμα.

Να ξεκαθαρίσουμε δε εδώ, ότι η εκταφή , όπως και η ταφή , αποτελεί  υποχρέωση του Δήμου.

 

Η Κοινότητα Καρπάθου, από το πρώτο Τεχνικό πρόγραμμα που ψήφισε και κοινοποίησε στον Δήμο Καρπάθου, έχει θέσει ξεκάθαρα την άποψη της στο θέμα αυτό.

Ομόφωνα έχουμε ζητήσει την δημιουργία νέου κοιμητηρίου, για τις πραγματικές ανάγκες του σημερινού αλλά και μελλοντικού μεγέθους της πόλης.

Το ζητούμενο είναι να βρεθει ο χώρος.

Ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, από άποψη υγιεινής και πολεοδομίας, καθορίζεται με προεδρικά διατάγματα των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων.

Δεν είναι του παρόντος να αναφερθώ σε λεπτομέρεις διαδικαστικές.

 

Ζητούμενο είναι η πολιτική απόφαση , από πλευράς Δήμου, για την ίδρυση και λειτουργία Νέου Κοιμητηρίου στην πόλη των Πηγαδίων.

Η πολιτική βούληση και απόφαση της Κοινότητας, γνωμοδοτική πάντα , ελέω νομοθέτη, έχει διατυπωθεί στα Τεχνικά Προγράμματα , που η Κοινότητα έχει καταθέσει.

 

Στο ερώτημα σας σχετικά με το αν χρειάστηκε να γίνει ταφή σε άλλο κοιμητήριο , λόγω έλλειψης χώρου σε αυτό των Πηγαδίων, θα σας πω ναι, έγινε μια φορά.

Να σας θυμίσω επίσης εσάς , στους αναγνώστες σας, αλλά και στην Δημοτική αρχή, ότι λόγω της πανδημίας, υπάρχει η υποχρέωση ύπαρξης 5 κενών τάφων σε κάθε κοιμητηριο.

Στο κοιμητήριο της πόλης δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.

Κλείνοντας να πούμε άλλη μια φορά ως Κοινότητα, ότι ΠΡΕΠΕΙ άμμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες για την δημιουργία νέου κοιμητηρίου στα Πηγάδια, αλλά και να ξαναδούμε τον κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων.

Ο υπάρχων έχει ανάγκη βελτίωσης.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία,

Γεώργιος Μιχ. Χατζηκουτσός

Πρόεδρος

Κοινότητας Καρπάθου