Αναστασία Γρίβα, η πρώτη Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Απερίου

Αναστασία Γρίβα, η πρώτη Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Απερίου
ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟΝ. ΚΑΡΠΆΘΟΥ
ΜΙΧΑΉΛ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΠΕΤΡΊΔΟΥ
ΈΤΟΣ. Α’. 1907
Η διαπρεπής διδασκαλισσα Αναστασία Γρίβα υπήρξε η πρώτη Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Απεριου (το μοναδικό της Καρπάθου , όπως αναφέρει ο Μιχαήλ Παπαβ. Πετρίτης, στο ημερολόγιο της Καρπάθου (έτος Α’ 1907)που εξέδιδε ο ίδιος.Μαλιστα δημοσιεύει και σχετικό άρθρο της με τίτλο :
Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ και σχολιάζει.
Η Ευκπαιδευτος και καλώς μεμορφωμενη διδασκαλισσα μας δεσποινίς Αναστασία Γρίβα ήτις ως διευθύντρια του εν Απερειου Παρθεναγωγείου ηνεωξε ΤΑ ΜΑΤΙΆ όλων των διακρινομενων επί μορφωσει Καρπαθίων νεανίδων,μας απέστειλε το ανωτέρω αρθρον , την σπουδαιότητα του οποίου μόνον ο τυφλως προσκεκλημένος ως οστρακον εις τας οξειδωμενας παλαιάς ιδέας δύναται να διαμφισβητηση.
Νομιζομεν περιττην πάσαν σύστασιν τούτου εις τους αρμοδιους φρονουντες οτι είναι καιρός πλέον ίνα μετακληθη υπο του τούτων η τοσουτους αγλαους καρπούς υπηρεσίας δωσασα εις την πατρίδα καθ” ον χρόνον διεύθυνε το μόνον Παρθεναγωγείον του Τόπου.
Ανάρτηση του Μανώλη Χατζηαντωνίου
Το ημερολόγιο, 72 σελίδων, ανήκει στην κα Καλλιρόη Δεστε – Βοζου.