karpathiakanea.gr

Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα "Μαζί μπορούμε να προστατευτούμε από τον COVID-19"

Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα "Μαζί μπορούμε να προστατευτούμε από τον COVID-19"

Από την Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου

Η Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δωδεκανήσου και το 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου  Αιγαίου, προκηρύσσει Μαθητικό Διαγωνισμό  εικαστικής και μουσικής δημιουργίας με θέμα «Μαζί μπορούμε να προστατευτούμε  από τον  COVID-19».

Σκοπός του Διαγωνισμού είναιοι μαθητές /τριες να εκφραστούν καλλιτεχνικά με κριτική σκέψη για τους τρόπους προστασίας από τον COVID-19 και με τη γλώσσα της ζωγραφικής και της μουσικής να περιγράψουν με δημιουργικότητα τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα. Παράλληλα οι μαθητές /τριες  επικοινωνούν  ένα παγκόσμιο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίαςπου έχει ως αφετηρία την συνεργασίακαι την αλληλεγγύη.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Δωδεκανήσουόλων των τάξεων δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ),Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) και το μουσικό σχολείο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους εφόσον είναι ανήλικοι.

2. Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μία και μόνο πρωτότυπη  ατομική ή ομαδική δημιουργία ανά συμμετοχή, την οποία θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γίνονται δεκτές δημιουργίες:  «comic», «ζωγραφική», «γλυπτική», «φωτογραφία», «ελεύθερο σχέδιο», «τύπωμα», «ψηφιακή ζωγραφική», «animation» .

Για τη συμμετοχή  απαιτούνται:

Αποστολή ψηφιακού αρχείου του έργου. Αρχεία εικόνων με ανάλυση 200dpi.
Αρχείο Word, LibreOffice με πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας
Σχολείο, τάξη
Τίτλος έργου
Κείμενο μέχρι 70 λέξεις σχετικά με το έργο και τον/την δημιουργό του
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού Εικαστικών Μαθημάτων και στοιχεία επικοινωνίας

Τα  εικαστικά έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ψηφιακά στο emailsocha@sch.gr, Θέμα:  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σε περίπτωση μεγάλων αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία wetransfer (wetransfer.com).

 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Κατηγορίες μουσικών συνθέσεων: α) ένα μουσικό όργανο ή φωνή(σόλο ή με συνοδεία ενός οργάνου) β) για σύνολο (τουλάχιστον δύο όργανα) ή/και φωνή(σόλο ή με περισσότερα άτομα). Δεκτές γίνονται συνθέσεις  σε οποιοδήποτε μουσικό στυλ (παραδοσιακό, κλασικό, λαϊκό, έντεχνο κλπ).Η διάρκεια κάθε σύνθεσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα έξι(6) λεπτά. Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο σχολείο φοίτησης των συμμετεχόντων παιδιών. Σε περίπτωση σύμπραξης μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία η κατάθεση της αίτησης θα γίνεται στο ένα σχολείο και στην αίτηση θα αναφέρονται και οι υπόλοιποι /ες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και τα σχολεία φοίτησής τους. Υπογραμμίζεται πως τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν παρουσιαστεί δημόσια(δια ζώσης ή ηλεκτρονικά)  ή σε άλλο διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή  απαιτούνται:

Αποστολή αρχείων ήχου mp3/mp4  ή εναλλακτικά αποστολή συνδέσμου youtube (το έργο δεν πρέπει να είναι ανεβασμένο δημόσια)
Αρχείο Word, LibreOffice με πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας
Σχολείο, τάξη
Τίτλος έργου
Κείμενο μέχρι 70 λέξεις  σχετικά με το έργο και τον/την δημιουργό του
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού Μουσικής (εφόσον υπάρχει) και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει  Εκπαιδευτικός Μουσικής στοιχεία άλλου υπεύθυνου καθηγητή.

Τα  μουσικά  έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ψηφιακά στο emailttsimpouri@sch.gr. Σε περίπτωση μεγάλων αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία wetransfer (wetranfer.com).

Τα εικαστικά έργα  και οι μουσικές συνθέσεις των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις δύο κατηγορίες: εικαστικά  και μουσική

Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, με βαθμοδότηση που αντανακλάται στην παρακάτω σειρά (μειούμενη από 1 προς 4), είναι τα εξής:

Η συνάφεια με το θέμα
Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία
Αρτιότητα
Μήνυμα ευαισθητοποίησης και προστασίας  από covid 19 και βαθμός απήχησής του.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ

Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής και μουσικής  των μαθητών/-τριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 10Φεβρουαρίου 2021 έως 27 Φεβρουαρίου 2021.

Όλα τα εικαστικά έργα θα εκτεθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας artsteps.

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν στις 7  Μαρτίου  2021 ημέρα ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου με την Ελλάδα στην ιστοσελίδα της Α ΕΛΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτούν  οι δυο πρώτες δημιουργίες, ανά κατηγορία (εικαστικά /μουσική)  μία από κάθε τύπο σχολείο ,Γυμνάσιο ή Λύκειοπου θα αναδειχθούν από την ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Επιπλέον, θα απονεμηθούν τέσσερις έπαινοι για τις επόμενες δύο καλύτερες δημιουργίες. Τα βραβεία και οι έπαινοι θα είναι έντυποι τίτλοι. Τα Βραβεία  θα συνοδεύονται και από έναδώρο, ΠοδήλαταTablets για το 3  πρώτα βραβεία  και voucher για καλλιτεχνικό υλικό  για τους  επαίνους.

Η απονομή βραβείων και επαίνων θα γίνει στα μέσα Μαρτίου 2021 στη Ρόδο εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/ουσες θα αποσταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η Α ΕΛΜΕ αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση, κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας στη πλατφόρμαartsteps,  σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α  ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, τον  Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και τα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. :Θεοδώρα Τσιμπούρη ΣΕΕ Μουσικής  1ου  & 2ου  ΠΕ. Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου  και Σοφία Χάιτα  ΣΕΕ  Καλλιτεχνικών 1ου  & 2ου  ΠΕ. Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μετά τις γιορτές.

Για όποιες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους:

Μαρίνος Ανδρέαςandreasmarinos@gmail.com  τηλ. 6945444222

Σοφία Χάιτα socha@sch.gr τηλ. 6951232790

Τσιμπούρη Θεοδώρα ttsimpouri@sch.gr τηλ.6940810989