ΑΔΜΗΕ: Σε τρεις φάσεις η διασύνδεση Δωδεκανήσων και Β. Αιγαίου

ΑΔΜΗΕ: Σε τρεις φάσεις η διασύνδεση Δωδεκανήσων και Β. Αιγαίου

Σε τρία στάδια, με το πρώτο να ολοκληρώνεται το 2027 και το τελευταίο το 2029, προβλέπεται πως θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ (2023 – 2032) που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των δύο μεγάλων έργων διασύνδεσης φτάνει τα 2,35 δισ. ευρώ και στο κείμενο του ΔΠΑ αναφέρεται πως η σταδιακή υλοποίηση γίνεται με στόχο τη διασύνδεση (ακτινικά σε πρώτη φάση) κατά το δυνατό περισσοτέρων νησιών, ώστε να εξασφαλισθούν άμεσα οικονομικά οφέλη από τη μείωση των δαπανών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Οι ΥΚΩ καταβάλλονται σήμερα από όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου οι κάτοικοι των μη διασυνδεδεμένων νησιών, που τροφοδοτούνται από πανάκριβες πετρελαϊκές μονάδες, να πληρώνουν χαμηλότερα τιμολόγια.

Τι προβλέπεται στις μελέτες

Σύμφωνα με τα σενάρια που προβλέπονται στις μελέτες του ΑΔΜΗΕ η συνολική μείωση κόστους των ΥΚΩ για την περίοδο 2029 – 2053 από τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα κινηθεί μεταξύ 2,8 και 3,64 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο όφελος (μείωση ΥΚΩ) από τη διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου κυμαίνεται μεταξύ 1,64 και 1,92 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030 – 2054.

Η τμηματική παράδοση των διασυνδέσεων επιτρέπει, κατά τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, και «την τμηματική δημοπράτηση του έργου με στόχο τη συμμετοχή περισσοτέρων ενδιαφερομένων (αύξηση ανταγωνισμού) και κατ’ επέκταση την επίτευξη του χαμηλότερου τιμήματος για το κόστος του έργου, θεωρώντας και την εμπειρία από το διαγωνισμό των Α’, Β’ και Γ’ Φάσεων διασύνδεσης των Κυκλάδων». Επιτρέπει, επίσης, τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο ΔΠΑ 2023 – 2032 στην πρώτη φάση, μέχρι το 2027, θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κορίνθου με την Κω, η διασύνδεση Κω – Ρόδου, του ΚΥΤ Νέας Σάντας με τη Λήμνο καθώς και της Λήμνου με τη Λέσβο και τα έργα επί της Λέσβου. Στη δεύτερη φάση και μέχρι το τέλος του 2028 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση του ΚΥΤ Αλιβερίου με τη Σκύρο, Λέσβου – Χίου, Κω – Σάμου και Ρόδου – Καρπάθου. Τέλος, στο τρίτο στάδιο και μέχρι το τέλος του 2029 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση Λέσβου – Σκύρου και Χίου – Σάμου.

Εκτός από το όφελος από τις ΥΚΩ, η διασύνδεση των νησιών «θα επιτρέψει την καλύτερη εκμετάλλευση του υψηλού δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των νησιών, κυρίως του πολύ υψηλού αιολικού δυναμικού. Μέχρι σήμερα η εκμετάλλευση του δυναμικού ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών είναι πολύ περιορισμένη λόγω του μικρού μεγέθους των αυτόνομων συστημάτων».

Γιατί καθυστερεί το έργο του Δυτικού Διαδρόμου, τη γραμμή υψηλής τάσης Πάτρας – Μεγαλόπολης

Για το έργο του Δυτικού Διαδρόμου, τη γραμμή υψηλής τάσης Πάτρας – Μεγαλόποληςπου καθυστερεί εξαιτίας των δικαστικών εμπλοκών με την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων στο ΔΠΑ 2023 – 2032 αναφέρεται πως με απόφαση του πρωτοδικείου Καλαβρύτων επήλθε παύση των εργασιών για την διέλευση των δύο πυλώνων μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η μοναστική κοινότητα. «Σε αντίθεση με τις εμφανιζόμενες ως εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν από την πλευρά της Ιεράς Μονής και οι οποίες αποδείχθηκαν μη εφικτές, οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ προχώρησαν στην αναζήτηση μίας εναλλακτικής όδευσης που να είναι τεχνικά εφικτή, βασιζόμενης ακριβώς στα προβλεπόμενα βήματα εκπόνησης μίας κανονικής μελέτης».

Τελικά αποφασίστηκε μία παραλλαγή της όδευσης της γραμμής, για την υλοποίηση της οποίας θα απαιτηθεί η αποξήλωση κάποιων από τους πυλώνες που έχουν εγκατασταθεί και η κατασκευή περισσότερων πυλώνων από εκείνους που προβλεπόταν να εγκατασταθούν με τη σημερινή όδευση. Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση αυτής της παραλλαγής θα είναι κατ’ ελάχιστον της τάξης των 20 μηνών, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης ανταπόκρισης των εγκριτικών και αδειοδοτικών οργάνων (Δασαρχείο Καλαβρύτων, Δ/νση Δασών Αχαΐας, Δ/νση Συντονισμού της Αποκεντρωμένης, αρχαιολογικές υπηρεσίες, Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ) και της αποφυγής της διαδικασίας απαλλοτριώσεων μέσω της σύναψης συμφωνητικού με τους ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων εκτάσεων». Ο επανασχεδιασμός της γραμμής μεταφοράς «έχει υποβληθεί στις αδειοδοτικές αρχές και βάσει των έως τώρα εξελίξεων η ολοκλήρωσή της εκτιμάται το β’ εξάμηνο του 2023».

Πηγή: powergame.gr