Ρεύμα: Νέες διασυνδέσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση των δικτύων στα νησιά

Ρεύμα: Νέες διασυνδέσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση των δικτύων στα νησιά

Μια σειρά ενισχύσεις και βελτιώσεις των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις οποίες ήδη «επικοινωνούν» ηλεκτρικά νησιά τα οποία ανήκουν στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα, περιλαμβάνει το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τα έτη 2021-2027, το οποίο έθεσε ο Διαχειριστής σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, τα έργα θα βελτιώσουν την αξιοπιστία ηλεκτροδότησης των νησιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα εξασφαλίσουν την εναλλακτική τροφοδότηση, σε ενδεχόμενη βλάβη των υφιστάμενων διασυνδέσεων.

Έτσι για παράδειγμα στην περίπτωση της διασύνδεσης της Λέρου με τους Λειψούς, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των βλαβών, προβλέπεται η αντικατάσταση του ενός από τα δύο υποβρύχια καλώδια, με τα οποία «ανταλλάσσουν» ενέργεια τα δύο νησιά. Το νέο καλώδιο θα έχει συνολικό μήκος 9,7 χιλιόμετρα, ενώ το σύνολο της διασύνδεσης θα προστατευθεί (π.χ. διά ταφής) για να αποτραπούν τα ατυχήματα.

Για το ηλεκτρικό σύστημα στο οποίο ανήκουν η Κάλυμνο και η Λέρος, έχει δρομολογηθεί η πόντιση δύο νέων υποβρυχίων καλωδίων σε νέα θέση προσαιγιάλωσης επί της Καλύμνου, τα οποία θα τροφοδοτηθούν από νέες γραμμές ΜΤ που θα οδεύσουν σε προσβάσιμες διαδρομές. Το δύο νέα υποβρύχια καλώδια θα έχουν μήκος μήκους 8 χιλιόμετρα το καθένα.

Αντικατάσταση υποβρύχιων καλωδίων

Στον Κόλπο Καλλονής Λέσβου, από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα που πρόκειται να αντιμετωπιστεί είναι πως ο τοπικός υποσταθμός τροφοδοτείται από μία εναέρια γραμμή των 66 kV, με αποτέλεσμα πιθανό σφάλμα στη γραμμή να προκαλέσει διακοπή τροφοδοσίας στο δυτικό τμήμα του νησιού. Επομένως, η εγκατάσταση δύο νέων υποβρυχίων καλωδίων στον κόλπο Καλλονής θα εξασφαλίσει εναλλακτική τροφοδότηση στο δίκτυο ΜΤ, σε περίπτωση διακοπής στη γραμμή. Το μήκος των νέων υποβρυχίων καλωδίου είναι 2,7 χιλιόμετρα το καθένα.

Η αντιμετώπιση των βλαβών είναι ο στόχος των παρεμβάσεων και στη διασύνδεση της Καρπάθου με την Κάσο, με την αντικατάσταση τμημάτων και στα δύο καλώδια (μήκος 15,2 χιλιομέτρων) που αποτελούν την υφιστάμενη υποβρύχια σύνδεση. Τα νέα τμήματα σε κάθε καλώδιο θα καλύψουν συνολικό μήκος 3,5 χιλιόμετρα (2 χλμ. και 1,5 χλμ.), ενώ θα προστατευθούν (π.χ. με κελύφη) για να αποφευχθεί η καταστροφή τους από κάποιο ατύχημα. 

Στη διασύνδεση Κως – Γυαλί και στα υφιστάμενα δύο υποβρύχια καλώδια προβλέπεται η αποξήλωση και αντικατάσταση τμημάτων του ενός καλωδίου συνολικού μήκους 900 m και κατάλληλη προστασία των τμημάτων (π.χ. ταφή, τοποθέτηση προστατευτικών κελυφών).

Τέλος, προγραμματίζεται η υποβρύχια διασύνδεση της Σάμου με την Ικαρία, μέσω δύο καλωδίων 45,69 χιλιομέτρων το καθένα, ενόψει της μελλοντικής διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, αλλά και για την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό Ικαρίας προς τη Σάμο

https://www.insider.gr/epiheiriseis/195768/reyma-nees-diasyndeseis-apo-ton-deddie-gia-tin-anabathmisi-ton-diktyon-sta