Οι Δωρητές μεγάλου τμήματος του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων

Οι Δωρητές μεγάλου τμήματος του οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων
του Ανδρέα Ηλία Μακρή
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Στον Διευθυντή
1ου Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων.
Κύριε διευθυντά,
Θα ήθελα να πληροφορήσετε το κοινό των Πηγαδίων, αν υπάρχει αναρτημένη στο σχολικό κτίριο που στεγάζονται οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρωτεύουσας αναμνηστική στήλη, με τα ονόματα των δωρητών(1) μεγάλου τμήματος του οικοπέδου.
Αν όχι -βεβαίως και δεν ευθύνεσθε εσείς προσωπικά- σας παραθέτω αναλυτικά τα ονόματα των Δωρητών γης, ώστε από κοινού με τη σχολική επιτροπή να αποκαταστήσετε έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών(2) την εν λόγω παράλειψη. Επιεικώς, αδιανόητη και πάντως, καταδικαστέα:
1.- Ιωάννης Παπαδάκης 1.000 τ.μ
2.- Φωτεινή Η. Μακρή-Χιωτάκη 300 τ.μ
3.- Μαριγώ Μελισσηνού 150 τ.μ
___________________________________________________________________
1.- Παράδειγμα προς αντιγραφή, το κτίριο του Γυμνασίου στο
Απέρι.
2.- Οι δωρεές έγιναν το 1949 !!!
Ο κ. Μάρκου, διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου απάντησε στην ανοικτή επιστολή του κ. Μακρή “Ακροθιγώς γνωρίζω το θέμα και εννοείται ότι σαν Διευθυντής του Σχολείου την παρούσα στιγμή από κοινού με σας και τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Καρπάθου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκατασταθεί η παράλειψη που αναφέρεται στο κείμενό σας. Έστω και μετά από τόσα χρόνια θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε «Ευχαριστώ» στους δωρητές και να αποδώσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής που τους αξίζει. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.’