Στην Κάρπαθο από 3 έως 5 Νοεμβρίου η Κινητή Μονάδα Ρόδου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Στην Κάρπαθο από 3 έως 5 Νοεμβρίου η Κινητή Μονάδα Ρόδου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η Κινητή Μονάδα Ρόδου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ θα βρίσκεται στην Κάρπαθο από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2020, μετά από πρόσκληση της Επάρχου Καρπάθου- Ηρωικής Νήσου Κάσου κας Πόπης Νικολαΐδου.

Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής, θα πραγματοποιηθούν δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα εξαρτήσεων σε φορείς και σχολεία του νησιού.

Υπενθυμίζουμε ότι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης στη χώρα μας. Στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν χορηγούνται υποκατάστατα, η συμμετοχή είναι εθελοντική και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Ειδικότερα στο νησί μας τη Ρόδο, λειτουργούν δύο νέες δομές του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου και η Κινητή Μονάδα Ρόδου. Κύριο έργο των νέων δομών είναι η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο νησί από μια διεπιστημονική ομάδα στελεχών.

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ

Η Κινητή Μονάδα Ρόδου εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης και άμεσης πρόσβασης σε ζητήματα νόμιμων και παράνομων εξαρτήσεων. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Νοσοκομείο, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας). Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν επίσης δράσεις προσέγγισης χρηστών στον δρόμο (street-work) προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη, διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες και απευθείας εισαγωγές σε Θεραπευτικές Κοινότητες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2241020343.