Οι εκδηλώσεις που ψήφισε ομόφωνα ο ΚΟΠΑΠ για το φετινό καλοκαίρι και το κόστος τους

Οι εκδηλώσεις που ψήφισε ομόφωνα ο ΚΟΠΑΠ για το φετινό καλοκαίρι και το κόστος τους

Σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022, ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του ΚΟΠΑΠ. Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων θα γίνει στο ανοιχτό δημοτικό Αμφιθέατρο. Να αναφέρουμε ότι ξεχωρίζει η επανάληψη της πετυχημένης παράστασης “Ο Κουνενές”, στις 2 Αυγούστου και η τοποθέτηση του μνημείου, του ήρωα Χατζηλία Οικονόμου, στις 12 Αυγούστου στο Απέρι.

«Σχετικά με τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών εκδηλώσεων «ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ 2022», υπάρχουν οι προτάσεις για συνεργασία – συνδιοργάνωση εκδηλώσεων από τοπικούς συλλόγους και φορείς, ως εξής:

25 και 26 Ιουνίου 2022, μουσικοχορευτική εκδήλωση της σχολής «FIT AND BEAT”, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο (πρόβαεκδήλωση).

02 και 03 Ιουλίου 2022, μουσικοχορευτική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου στο Δημοτικο Αμφιθέατρο             (πρόβα – εκδήλωση).

07 και 08 Ιουλίου 2022, μουσικοχορευτική εκδήλωση της σχολής χορού «SHOW ME DANCE» στο Δημοτικό Αμφιθέατρο  (πρόβα – εκδήλωση).

01 και 02 Αυγούστου θεατρική παράσταση «ο Κουνενές» της Θεατρικής Ομάδας Καρπάθου (πρόβα – παράσταση).

07 (Παρουσίαση βιβλίου – Πηγάδια) και 08 (Ομιλίες κτλ – Όθος) και 09 και Αυγούστου – (Πρόβα και Θεατρική Παράσταση) Τιμητικές εκδηλώσειςΑφιέρωμα στον ήρωα Αλέξανδρο Γεωργιάδη.

10 Αυγούστου 2022, Πολιτιστική εκδήλωση συλλόγου «Ομόνοιας» Αμερικής, στο Απέρι – Μέσα βρύση.

10 και 11 Αυγούστου εκδήλωση – συναυλία Δημοτικής Χορωδίας – Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο (πρόβα – εκδήλωση).

12 Αυγούστου 2022, εκδήλωση του Συλλόγου «Ομόνοια» Αττικής, στο Απέρι τοποθέτηση μνημείου και τιμητικές εκδηλώσεις για τον ήρωα Χατζηλία Οικονόμου. Σε όλες τις εκδηλώσεις, ζητείται η τεχνική κάλυψη σε ήχο και φωτισμό, καθώς και οι εκτυπώσεις αφισών κλ διαφημιστικού υλικού.

Αιτήσεις αθλητικών συλλόγων:

Αίτηση Αθλητικού Συλλόγου ΠΡΩΤΕΑ Απερίου, για αθλητικές διοργανώσεις (προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και επάθλων).

Αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Καρπάθου, για το Τοπικό Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα (προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και επάθλων).

Επιπλέον από τις προτάσεις εκδηλώσεων που κατατέθηκαν, έχουν επιλεγεί :
19 Ιουλίου – Συναυλία με την Γεωργία Νταγάκη – μουσικό σχήμα 7 ατόμων – Κόστος 5200,00€+ΦΠΑ.

26 Αυγούστου και 02 Σεπτεμβρίου 3ου Μουσικού Φεστιβάλ σε κύκλο 2 ημερών με 3 μπάντες διαφορετικού ρεπερτορίου στους δρόμου της πόλης της Καρπάθου. Κόστος 3500,00€.

11 Σεπτεμβρίου – Θεατρική Παράσταση «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιουλίου Βερν – Κόστος 5800,00+ΦΠΑ

18 Σεπτεμβρίου – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Πνευστά όργανα. Κόστος συμμετοχής 5.000,00€

ΠΡΟΤΑΣΗ – Ναυάγια πέριξ Καρπάθου, έρευνα και εξερεύνηση του βυθού της Καρπάθου, καταγραφή ναυαγίων και ευρημάτων. Στόχος ανάδειξη ιστορικών γεγονότων και της άγνωστης ιστορίας του νησιού μας και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού. Εξειδικευμένοι ερευνητές με σκάφη και ρομποτικό καταδυτικό εξοπλισμό, αναλαμβάνουν την παροχή αυτής της υπηρεσίας για έρευνα τουλάχιστον 10 ημερών, με κόστος 4.000,00+ΦΠΑ – περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης των σκαφών, εξοπλισμού, καύσιμα, διατροφή, ασφάλιση κτλ .

Διαθέσιμες πιστώσεις για την διοργάνωση Καλοκαιρινών Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων.

ΚΑ 15.6471,0001 «Καρπαθίων Δρώμενα» ποσό 20.000,00 ευρώ.

ΚΑ 15.6471,0004 «Διάφορα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ποσό 5.000,00 ευρώ.

ΚΑ 15.6472,0001 «Διοργάνωση διαφόρων πρωταθλημάτων» ποσό 4.000,00 ευρώ.

ΚΑ 15.6472,0002 «Έξοδα λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσό 2.000,00 ευρώ.

ΚΑ 15.6112 «Αμοιβές τεχνικών» ποσό 10.000,00 ευρώ.
ΚΑ 15.6114 «Αμοιβές καλλιτεχνών» ποσό 5.000,00 ευρώ.
ΚΑ 10.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» ποσό 6.000,00 ευρώ».

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ψήφισαν δια τηλεφώνου και μέσω e-mail, ενέκριναν όλα το έκτακτο και ψήφισαν θετικά στις εισηγήσεις του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν το σύνολο των εκδηλώσεων όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω και εγκρίνουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση τους, ως εξής:

 1. ΚΑ15.6471,0001«ΚαρπαθίωνΔρώμενα»ποσό20.000,00ευρώ,για την κάλυψη της μουσικής συναυλίας της Γεωργίας Νταγάκη, του 3ου Μουσικού Φεστιβάλ, της θεατρικής παράστασης «ο γύρος του κόσμου σε 80ημέρες» και της μουσικής εκδήλωσης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – πνευστά όργανα.
 2. ΚΑ 15.6471,0004 «Διάφορα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ποσό 5.000,00 ευρώ για την κάλυψη της δράσης – πρόταση «Ναυάγια πέριξ Καρπάθου»
 3. ΚΑ 15.6472,0002 «Έξοδα λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσό 2.000,00 ευρώ., για την προμήθεια κυπέλλων, επάθλων και μεταλλείων, σύμφωνα με τις αιτήσεις των αθλητικών συλλόγων «Ποσειδών» Καρπάθου και «Πρωτεύς» Απερίου.
 4. ΚΑ 15.6112 «Αμοιβές τεχνικών» ποσό 10.000,00 ευρώ, για την τεχνική κάλυψη, ήχου και φωτισμού στο σύνολο των εκδηλώσεων του προγράμματος «Καρπαθίων Δρώμενα 2022».
 5. ΚΑ 15.6114 «Αμοιβές καλλιτεχνών» ποσό 5.000,00 ευρώ.

στ.ΚΑ 10.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» εγκρίνεται ποσό 1.500 ευρώ, για την δημιουργία μακετών και την εκτύπωση αφισών και διαφημιστικού υλικού για τις εκδηλώσεις «Καρπαθίων Δρώμενα 2022» ευρώ.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 16/2022.

Αφού συνετάχθη το παρόν, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
ΝΙΣΥΡΙΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αντιπρόεδρος)

 1. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3. ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 1. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 4. ΜΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 5. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 6. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΗ
 8. ΠΑΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 9. ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ