Την Μαρία Εξάρχου, έκτη στη σειρά σε σταυρούς, καλεί ο δήμαρχος Καρπάθου για το Τοπικό Συμβούλιο στα Πηγάδια

Την Μαρία Εξάρχου, έκτη στη σειρά σε σταυρούς, καλεί ο δήμαρχος Καρπάθου για το Τοπικό Συμβούλιο στα Πηγάδια

Δεν αποδέχθηκε ούτε ο Δημήτριος Παπαγεωργίου τη θέση του Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου, ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Νισύριος καλεί την κ. Εξάρχου Μαρία του Δημητρίου, η οποία είναι έκτη κατά σειρά σε σταυρούς αναπληρωματικό μέλος ή Σύμβουλος του ίδιου Συνδυασμού στην Κοινότητα Καρπάθου καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (05) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 παρ.2ο του Ν.4623/2019.

20.1.2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Νισύριος