Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η αναβάθμιση Παιδικών Χαρών της ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η αναβάθμιση Παιδικών Χαρών της ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

Την 11η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ Διμήνου από 04/07/2023 έως και 01/09/2023» ποσού 13.023,65 ευρώ.

2. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25KVA (Ν2) με αριθμό 52917880 για την σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου στην διεύθυνση ΟΛΥΜΠΟΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

3. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 6/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου.

4. Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης για Μίσθωση Αποθηκών και Συνεργείου Δήμου Καρπάθου.

5. Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ. 53/2023,54/2023, 55/2023, 56/2023, 57/2023, 59/2023, 60/2023, 61/2023 , 62/2023, 64/2023, 65/2023,66/2023, 67/2023, 68/2023 και 69/2023 Βεβαιώσεις Παραβάσεων του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου.

6. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». 

7. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ».

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρων με Leasing.

9. «Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Ήρωα Χριστόφορο Λυτό».

10.Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του έτους 2023.

11.Έγκριση μελέτης & όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων για υπηρεσίες του Δήμου (Επιχορήγηση Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

12.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο ΔΔ Απερίου.

Πίνακας Αποδεκτών:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

1. Δήμαρχος Γεώργιος 2. Νταής Νικόλαος 3. Παραγυιός Εμμανουήλ  4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ

φωτογραφία αρχείου

7.10.2023

Καρπαθιακά Νέα