Παροχή ρεύματος στο Γήπεδο Μενετών από τον Δήμο Καρπάθου

Παροχή ρεύματος στο Γήπεδο Μενετών από τον Δήμο Καρπάθου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε τη δαπάνη Ορισμός υπολόγου για το έργο “Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως απο κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών εως το Δημοτικό κτίριο του Γηπέδου (5χ5) της κοινότητας Μενετών” (χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ( 12.986,11 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 20.7325.0001 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

το σχετικό αίτημα της Κοινότητας Μενετών:

Παροχή ρεύματος στο γήπεδο Μενετών, στις Κριθαρές, ζητάει η τοπική κοινότητα

29.5.2023

Kαρπαθιακά Νέα