Σαν σήμερα, 22.9.1950, εφ. Πρόοδος: "Η Κατασκοπεία εις την Κάρπαθο"

Σαν σήμερα, 22.9.1950, εφ. Πρόοδος: "Η Κατασκοπεία εις την Κάρπαθο"

Η ημερήσια εφημερίδα Πρόοδος Δωδεκανήσου δημοσιεύει σε συνέχειες την ιστορία της κατασκοπείας στην Κάρπαθο. Στις 22.9.1950 γίνεται αναφορά στον γιατρό Μηνά Χαλκιά, στον Χατζηλύκο και στον Οθείτη. Επίσης περιγράφεται η ιστορία του δραπέτη Ιταλού Πατρούνο.