Σαν σήμερα, 3.11.1970, εφ. Ροδιακή, Μικρό αεροδρόμιο θα κατασκευασθεί εις την νήσο Κάσο

Σαν σήμερα, 3.11.1970, εφ. Ροδιακή, Μικρό αεροδρόμιο θα κατασκευασθεί εις την νήσο Κάσο