Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου - 10o θέμα η έγκριση δημοπρασίας Αιγιαλού και παραλίας 2023

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου - 10o θέμα η έγκριση δημοπρασίας Αιγιαλού και παραλίας 2023

Την 29η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Ορθή επανάληψη εισηγητικής έκθεσης Α τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023.

2. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επαύξηση ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της παροχής με αριθμό 52915146-01 στην περιοχή ¨ΓΙΑΝΙΟΥ ΑΡΔΑΝΙ»

3. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: “Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως, από κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών έως το δημοτικό κτήριο του γηπέδου (5χ5) της Τ.Κ. Μενετών.”

4. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή ¨Αμμοπή¨ της Τ.Κ. Μενετών μέχρι τα τουριστικά καταλύματα της εταιρείας ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΚΕ»

5. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την κατασκευή ΦΟΠ κατόπιν αιτήσεως, από επαρχιακή οδό Διαφανίου -Ολύμπου, από την οικία Μπαλάσκα Ιωάννη έως την περιοχή Δρόση και την οικία του κ. Λιορεϊση Νικόλαου».

6. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Ε΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώ.

7. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ από 02-03-2023 έως 02-05- 2023» ποσού 1252,30 ευρώ.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με σκοπό την συν διοργάνωση του πρώτου RUNKARPATHOS στις 4/6/2023.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου».

10. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας αιγιαλού και παραλίας της 23-05-2023.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

1. Δήμαρχος Γεώργιος 2. Νταής Νικόλαος 3. Παραγυιός Εμμανουήλ 4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ

28.5.2023

Καρπαθιακά Νέα