"Οι κουζίνες στα εκκλησιαστικά μέγαρα ακολουθούν κανόνες ασφαλείας;" Η Πυροσβεστική τι έχει κάνει;

"Οι κουζίνες στα εκκλησιαστικά μέγαρα ακολουθούν κανόνες ασφαλείας;" Η Πυροσβεστική τι έχει κάνει;

Αναγνώστης των Καρπαθιακών Νέων προβληματιζόμενος θα ήθελε να απευθύνει ερώτηση προς την Πυροσβεστική για το αν γίνονται  έλεγχοι στις κουζίνες των εκκλησιαστικών μεγάρων οι οποίες διαθέτουν μπουκάλες υγραερίου για το μαγείρεμα. Συμμεριζόμαστε την  αγωνία του, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που θα υπάρχει κινητικότητα και εργασίες σ΄αυτές τις κουζίνες και δημοσιεύουμε την ερώτηση- άποψη του, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια πληροφορία για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική άδεια για αυτές τις κουζίνες; τι θα συνέβαινε, αν ο μη γένοιτο, είχαμε ένα ατύχημα χωρίς να υπάρχουν τα ανάλογα μέτρα; 

Καρπαθιακά Νέα