Σαν σήμερα 12.1.1936 εφ. Δωδεκάνησος: "Ο περιπλανώμενος Δωδεκανήσιος" του Μιχ. Πρεάρη με πρωταγωνιστή τον Φρ. Επιτρόπουλο

Σαν σήμερα 12.1.1936 εφ. Δωδεκάνησος: "Ο περιπλανώμενος Δωδεκανήσιος" του Μιχ. Πρεάρη με πρωταγωνιστή τον Φρ. Επιτρόπουλο