Σαν σήμερα, 12.1.1936, εφ. Δωδεκάνησος "ΘΕΑΤΡΟ: Ο περιπλανώμενος Δωδεκανήσιος" του Μιχ. Πρεάρη με πρωταγωνιστή τον Φρ. Επιτρόπουλο

Σαν σήμερα, 12.1.1936, εφ. Δωδεκάνησος "ΘΕΑΤΡΟ: Ο περιπλανώμενος Δωδεκανήσιος" του Μιχ. Πρεάρη με πρωταγωνιστή τον Φρ. Επιτρόπουλο