Σαν σήμερα, 3.10.1953, εφ. ΠΡΩΙΑ: "Αρδευτικά έργα εις την Όλυμπον"

Σαν σήμερα, 3.10.1953, εφ. ΠΡΩΙΑ: "Αρδευτικά έργα εις την Όλυμπον"

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά νερού από την πηγή του Σταυρού προς άρδευση της μεγάλης κηπευτικής περιοχής του Ποταμού. Η περιοχή, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, αμέσως μεταμορφώθηκε και η γη έδωσε καρπούς στην τοπική κοινωνία της ορεινής Ολύμπου.

Ο Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου Μαυρής  επιμελήθηκε  με πολύ φροντίδα  το συγκεκριμένο έργο.