Την Πέμπτη, 8 Δεκέμβρη, συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Καρπάθου. Στα θέματα η παραχώρηση του Κέντρου Υγείας!

Την Πέμπτη, 8 Δεκέμβρη, συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Καρπάθου. Στα θέματα η παραχώρηση του Κέντρου Υγείας!