Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ