Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου (13 θέματα - 16.6.2023)

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου (13 θέματα - 16.6.2023)

Την 16η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καρπάθου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

2. Έγκριση νέας επέκτασης δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε υπάρχοντες στύλους και (3) ΦΣ σε νέους στύλους στον οικισμό Αγίου Νικολάου της Τ.Κ. Σπόων, από οικία Δημάρχου Ηλία εως την άκρη της πλατείας του πάρκινγ.

3. Έγκριση χορήγησης νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) με αριθμό 52917856-01 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή ΠΛΑΤΙΟΛΟ του Δήμου Καρπάθου».

4. Αποδοχή Πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπανών παροχής υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες Αρ. 7 ΠΔ71/2020», καθώς και την αναγγελία πίστωσης με αριθμ. Πρωτ. 65081/ 31- 05- 2023 ποσού 96.789,78 ευρώ.

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου»

6. Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ».

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Καρπάθου».

8. Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλιακών φωτιστικών σωμάτων με ιστό.

9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό Στάδιο Απερίου.

10. Έγκριση διαγραφής παραστατικών από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης.

11. Αποδοχή Δωρεάς που αφορά την Κατασκευή και τοποθέτηση Καλλιτεχνικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην Κοινοτική Ενότητα Ολύμπου Δήμου Καρπάθου.

12. 1 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Καρπάθου.

13. Έγκριση Διακήρυξης και των όρων Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: « Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Οδού εντός ορίων οικισμού Μερτώνα.

Πίνακας Αποδεκτών:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

1. Δήμαρχος Γεώργιος 2. Νταής Νικόλαος 3. Παραγυιός Εμμανουήλ 4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ