Κάρπαθος - Χωρίς ενημέρωση προς τους δημότες η "Ανοικτή γραμμή"

Κάρπαθος - Χωρίς ενημέρωση προς τους δημότες η "Ανοικτή γραμμή"

Μάθαμε για την επαναλειτουργία της ανοικτής γραμμής και αμέσως καλέσαμε τον Δήμο να μας ενημερώσει για τις ζωωοτροφές και την επάρκεια που διαθέτει για τα αδέσποτα καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σίτισης. Επίσης ρωτήσαμε πότε θα τρέξει πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων συντροφιάς. Καλέσαμε τον Δήμο στις 11 Ιανουαρίου και από τότε έχουν περάσει  2 βδομάδες αλλά καμιά επικοινωνία από τον Δήμο Καρπάθου. Καλές οι εξαγγελίες και τα δελτία τύπου όμως θα πρέπει να τηρούνται οι υποσχέσεις και ειδικότερα όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον Δήμαρχο Καρπάθου.

Στο δελτίου τύπου, από 11 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμος Καρπάθου αναφέρει ότι η «Ανοικτή Γραμμή» για τους δημότες (Τηλ.: 22450 23000) επαναλειτουργεί και είναι προς διάθεση για αναφορά προβλημάτων που εντοπίζουν οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρπάθου, επιδιώκοντας αφενός να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση, η ταλαιπωρία του πολίτη και αφετέρου για τα προβλήματα που καταγράφονται, την πορεία και τον χρόνο επίλυσης τους, να λαμβάνει γνώση και ο Δήμαρχος.

Εντός τριών ημερών, θα υπάρχει ενημέρωση προς τον πολίτη για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του αναφερόμενου προβλήματος.

Υ.Γ1, Σήμερα Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου, γιατί δεν απαντά η Ανοικτή Γραμμή; είναι αργία;

Υ.Γ.2 Τα αδέσποτα έχουν τροφή στην αποθήκη; οι ταίστρες;