Στηθαία ασφαλείας και σήμανσης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Η.Ν.Κάσου

Στηθαία ασφαλείας και σήμανσης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Η.Ν.Κάσου
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του έργου «Σήμανση – Ασφάλιση Οδικού Δικτύου Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου».
Ολοκληρώθηκε το έργο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμανσης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Η.Ν.Κάσου, με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του νησιού.
Συγκεκριμένα οι περιοχές που έχρηζαν αποκατάστασης είναι οι εξής:
Προς Χέλατρο: 3308 μ
Προς Άγιο Γεώργιο : 636 μ
Αεροδρόμιο – Φρύ: 76μ
Τοποθετήθηκαν επίσης 39 σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ( ρυθμιστικές πινακίδες), σε θέσεις διασταυρώσεων, για την διευκόλυνση και την ομαλή-ασφαλή κυκλοφορία οδηγών.
Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών στην Η.Ν.Κάσου ξεκίνησε η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στην Κάρπαθο.
Να αναφέρουμε ότι το σύνολο του έργου ανήλθε στο ύψος των 580.150,00 ευρώ και φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου