Ξεκινά την Τρίτη 8 Αυγούστου η λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Ξεκινά την Τρίτη 8 Αυγούστου η λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές  ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
 

Με Κοινή Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης καθώς η διαδικασία για τη δήλωση υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων ανοίγει την Τρίτη 8 Αυγούστου και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής παρέχεται σε:

α) όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/περιφερειάρχες για την υποβολή υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την παρ. 4 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 αντιστοίχως

β) Όλους του υποψηφίους για την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την παρ. 7 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 αντιστοίχως,

γ) όλους τους αρμόδιους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων για τον έλεγχο υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των συνδυασμών,

δ) ένα διαχειριστή ανά συνδυασμό, που μπορεί να υποδεικνύεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι τελικής υποβολής του συνδυασμού.

Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους υποψηφίους με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). β) Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των οικείων αρμοδίων δικαστηρίων, με χρήση προσωπικών Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργούν στην αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης στην ίδια απόφαση περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης συνδυασμών και υποψηφίων από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/ περιφερειάρχες, η  διαδικασία επικύρωσης υποψηφιότητας από τους υποψήφιους, η διαδικασία ελέγχου καταχωρίσεων και η οριστική υποβολή συνδυασμών, η διαδικασία για κατάθεση συμπληρωματικής δήλωσης συνδυασμού ή αντικατάσταση υποψηφίου, καθώς και η διαδικασία ελέγχου των συνδυασμών από τους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των δικαστηρίων.

πηγή www.kede.gr
3.8.2023
Καρπαθιακά Νέα